et sikringsskap i en lys grå farge med kabler i fargene oransj, blå og gul og en elektriker med blå genser og oransj hjelm i forgrunnen som jobber med sikringsskapet.

El-tavle

Oppgradere eller skifte el-tavle?

Hovedtavlen er knutepunktet i det elektriske anlegget. Hvis anlegget ikke er i forskriftsmessig stand, kan det medføre fare for liv og helse. Derfor foreligger det spesifikke krav til sikkerhet for installasjon, oppgradering, skifte og vedlikehold av el-tavler.

I forbindelse med nye byggeprosjekter, ombygging og renovering er det ofte behov for å oppgradere eller skifte el-tavler.

Norgeselitens medlemsbedrifter dekker alle typer bygg og anlegg. Vi hjelper deg med hele prosessen – fra prosjektering, produksjon og installasjon til oppfølging, oppgradering, service og kontroll.

en elektriker i blå arbeidsgenser med norgeseliten-logo på brystet som holder fronten til et sikringsskap og ser på selve sikringsskapet som viser fargene sort, grønn og blå med røde kabler som er fraktet opp mot taket.

Vi leverer el-tavle til alle typer bygg:

 • Næringsbygg
 • Skoler, sykehus og hoteller
 • Kjøpesentre og matbutikker
 • Leiligheter, hus og hytter
 • Industrianlegg
 • Skipsfartøy

Lurer du på om du bør oppgradere eller skifte el-tavlene? Ta kontakt med oss for å sikre at bygget oppfyller forskriftsmessige krav og normer. Våre erfarne tavlemontører hjelper deg med komplette og skreddersydde løsninger.

Distribuerer strøm etter behov

El-tavler blir ofte kalt «store sikringsskap» og er delt inn i hovedfordeling og underfordelinger. Hovedfordelingen (hovedtavle) tar seg av hoveddistribusjonen av energi og distribuerer strøm til de andre underfordelingene.

Norgeselitens medlemsbedrifter har tavlemontører med spesialisert elektrofaglig kompetanse som gir deg faglige råd og anbefaler tekniske løsninger tilpasset ditt bygg.

Vi hjelper deg med å kartlegge byggets behov og hva som trengs i ulike rom. I tillegg sørger vi for at el-tavlene følger gjeldende forskrifter og normer.

 

Overvåker og styrer elektriske systemer

Antall el-tavler øker i takt med størrelsen på bygget. For å sikre bygget mot driftsstans og nedetid er det avgjørende å kontrollere at el-tavlene er i forskriftsmessig stand til enhver tid.

El-tavler har en viktig funksjon i elektriske anlegg. De overvåker og styrer de elektriske systemene og regulerer og beskytter det elektriske anlegget.

en tavlemontør og elektriker i sorte arbeidsklær, blå vernehjelm og sorte vernesko som arbeider med en stor grå el-tavle i et bygg.

Kontrollere, bytte eller vedlikeholde el-tavle?

Slik går du fram: 

 • Ta kontakt med din nærmeste elektriker
 • Når kontakten med elektriker er etablert, avtaler dere et uforpliktende oppstartsmøte
 • Elektriker kartlegger behov for el-tavle og elektrisk anlegg
 • Du får en tilstandsrapport som avdekker feil og avvik
 • Basert på denne rapporten får du et pristilbud på utbedring

Sertifikater