Skipselektro

AL Elektriske er en av få elektroinstallatører i Østfold som utfører elektrisk installasjon på de fleste typer båter og skip.
Med bred kompetanse og lang erfaring med denne type anlegg, har vi en løsning på de fleste problemer.
Vi har gjennom mange år hatt et godt samarbeid med yrkesflåten, Redningsselskapet og Losvesenet.

Noen eksempler på hva vi kan utføre:

  • Periodisk kontroll av El-anlegg (se også internkontroll)
  • Elektriske arbeider vedrørende utskifting av hoved og hjelpemotorer
  • Ny installasjon
  • Feilsøking / utbedring
  • Utvidelser / ombygging
  • Dokumentasjon / beregninger

Vår tekniske avdeling utfører kortslutningsberegninger, risikoanalyser, internkontroll, dokumentasjon,
industri-installasjoner, forebyggende service, feilsøking, ombygging, enøk tiltak.

Kontakt oss

Har du spørsmål? Kontakt oss!

Kontakt oss

Sertifikater