Elbil lader

Sikker installasjon og ladning av elbil

Sikker installasjon og ladning av elbil

Al Elektriske kan tilby en sikker og trygg løsning på elbillading hjemme, borettslag eller på kontoret. Ta kontakt for en gratis befaring og en god løsning.

Elbillading i borettslag? Lovfestet rett til ladepunkt?

Snart kan alle beboere i borettslag få lovfestet rett til å lade elbil. Et stortingsflertall vil gi alle eiere i borettslag og sameier lovfestet rett til å opprette ladepunkt for elbil.

For deg som beslutningstaker i borettslaget er dette noe du før eller senere må forholde deg til. Sannsynligvis vil du trenge ekstern hjelp for å planlegge og utføre utbyggingen.

Det er alltid en fordel å være ute i god tid og søke informasjon om gjennomtenkte, effektive, sikre og ikke minst, langsiktige løsninger.

Hvordan få en effektiv og sikker ladeløsning for hele borettslaget?

Sikre nok strøm til alle: Lading gjennom stikkontakter satt opp av enkeltbeboere, fører ofte til at det ikke er nok ladestrøm til alle. Al Elektriske har løsninger som fordeler strømmen likt på alle som til enhver tid ønsker å lade.

Riktig fordeling av utgiftene: Boliger med egen ladeløsning eller lading gjennom vanlig stikkontakt fører til at noen bruker større andel av felles strøm. Med et eget brukervennlig system får borettslaget full oversikt over den enkeltes ladetider og forbruk.

Betalingsløsninger: Vi har ulike løsninger for betaling etter forbruk, for eksempel med brikke eller sms.

Overvåkning av systemet: Kontinuerlig overvåkning av hele ladeanlegg gir blant annet informasjon om oppetider, totalt forbruk og servicebehov.

Serviceavtaler: Hvordan drifte anlegget over tid? Gjennom våre serviceavtaler kan vi garantere at alt virker til enhver tid.

CLU er løsningen! CLU har som hovedformål å maksimere ladehastigheten på flest mulig ladeuttak uten å øke størrelsen på strømtilførselen til bygget. Enten det handler om å dele mellom strømforbrukende elementer og ladestasjon i hjemmet, dele på effekten mellom ladestasjonene eller delegere strøm mellom flere ladegrupper i et stort anlegg, CLU løser utfordringen, på en effektiv og ukomplisert måte.

I borettslag er det ofte en begrenset mengde strøm tilgjengelig for billading. Med CLU deles den totale effekten dynamisk mellom bilene. De første tilkoblet får maks effekt, og etterhvert som flere kobler seg til, fordeles strømmen likt mellom bilene.

Ladeanlegg fra Salto Ladestasjoner: Al Elektriske leverer og monterer ladeanlegg fra Salto Ladestasjoner. Salto leverer ladeløsninger for fremtiden, og det finnes allerede flere tusen Saltobokser i norske garasjer. Salto Ladestasjoner har god erfaring med å levere unike ladeløsninger tilpasset kundens behov.

Kontakt oss

Har du spørsmål? Ta kontakt!

Se prosjekter

Sertifikater