Internkontroll

Internkontroll Bedrift / Landbruk

System for internkontroll av bedriftens elektriske anlegg er noe enhver bedrift er pålagt å ha.
Vi i AL Elektriske har utarbeidet et system som er skreddersydd for å administrere og utføre denne kontrollen profesjonelt.
I tillegg til å sikre at anlegget tilfredsstiller myndighetenes krav, gir systemet økt personsikkerhet i din bedrift,
mer effektiv produksjon, redusert energiforbruk, færre driftsstopp og reduserte vedlikeholdskostnader. Ta kontakt med oss når du trenger internkontroll.

Sammen med deg gjør vi en risikovurdering og avtaler hvor ofte kontroll skal gjennomføres.
Vi passer på at dette utføres etter avtale, og kreves det termofotografering av av de elektriske installasjonene gjør vi det.
På den måten frigjør du tid til annet arbeid og fritas for kontrollansvar.

Internkontroll Bolig

Boligens eier er selv ansvarlig for det elektriske anlegget. Dette innebærer at eieren har ansvaret for at det blir utført. kontroll av det elektriske anlegget. Al Elektriske utfører fullstendig internkontroll på din bolig.

Periodisk kontroll av elektrisk anlegg på yrkesfartøy

AL Elektriske AS er godkjent av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) som kontrollerende myndighet
for yrkesfartøy fra 10,67 til 15 meter.
Denne kontrollen er fartøyets eier pålagt å få utført hvert 5. år.

Kontakt oss

Har du spørsmål? Ta kontakt!

Se prosjekter

Sertifikater